top of page

שקיות אוכל רב פעמיות

שקיות האוכל הרב פעמיות שלנו - הכיסביסים הן שקיות אקולוגיות שמאפשרות אכסון ונשיאת אוכל לגן ולבית הספר. השקיות יכולות לשמש גם כקלמרים או לאכסן כל דבר שצריך לאכסן או לקחת איתכם מבלי שיתפזר.  

החלק החיצוני תפור מכותנה משמחת והחלק הפנימי משעוונית איכותית. את השקיות האקולוגיות ניתן לנקות, לכבס ואפילו להכניס למדיח.

הערכות בעלות תו מיוצר בישראל והן נתפרות בקפידה ואהבה על ידי עמותות לקידות אוכלוסיות חלשות בחברה.

ניתן לרכוש את המוצרים ברכישה כמותית כמתנות סוף שנה לגן ולבית הספר וגם לעולים לכיתה א' מוזמנים להציץ בקטלוג שלנו

אין פה מוצרים לתצוגה כרגע.

bottom of page